Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

O nas

Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna nr 1 w Kaliszu jest jednostką organizacyjną Miasta Kalisza, prowadzoną w formie jednostki budżetowej, nieposiadającą osobowości prawnej. Organem prowadzącym Poradnię jest Miasto Kalisz. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty.

Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

Przedmiotem działalności Poradni jest udzielanie dzieciom od momentu urodzenia i młodzieży pomocy psychologiczno - pedagogicznej i logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a rodzicom i nauczycielom udzielanie pomocy w wychowaniu i kształceniu dzieci i młodzieży a także wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Nasza Poradnia proponuje szeroką ofertę  działań diagnostycznych, terapeutycznych oraz interwencyjnych

 • Pomocy i wsparcia udziela wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra specjalistów, która nieustannie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe
 • Spójność działań, troska o atmosferę wzajemnego szacunku i życzliwości w kontaktach międzyludzkich, otwartość na drugiego człowieka i jego potrzeby   to nasze podstawowe cele
 • Jeśli potrzebujesz pomocy zadzwoń do Nas – jesteśmy po to, aby nieś pomoc i wparcie każdemu kto tej pomocy potrzebuje

 ZADANIA PORADNI

 • Diagnozowanie indywidualnych możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży
 • Ustalanie przyczyn trudności szkolnych i wychowawczych
 • Wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
 • Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży
 • Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny i szkoły
 • Pomoc uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia i zawodu
 • Wspieranie placówek oświatowych w zakresie udzielania pomocy psychologiczno -pedagogicznej oraz wspomaganie w zakresie realizacji zdań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
 • Prowadzenie działań profilaktycznych, wspierających wychowawczą, edukacyjna funkcję placówek oświatowych
 • Współpraca z innymi poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli, bibliotekami pedagogicznymi oraz z innymi podmiotami świadczącymi pomoc i poradnictwo dzieciom i młodzieży