Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Misja i wizja

MISJA

Dzieci i młodzież to najważniejsze osoby będące klientami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Kaliszu:

 • zaspokajanie ich potrzeb,
 • rozwiązywanie ich problemów
 • oraz skuteczna pomoc w pokonywaniu napotykanych przez nich trudności rozwojowych i edukacyjnych

stanowią nadrzędny interes zintegrowanych działań prowadzonych przez specjalistów udzielających im pomocy w ramach działalności Poradni.

Cel funkcjonowania placówki:

Wszystkie realizowane przez Poradnię cele i zadania statutowe przewidziane przepisami prawa - 

służą przede wszystkim dobru i pełnemu rozwojowi psychofizycznemu dzieci i młodzieży,  a ich dobór i przebieg są realizowane według najlepszych standardów pracy diagnostycznej, terapeutycznej, profilaktycznej i edukacyjnej, umożliwiających pełne zaspokajanie ich potrzeb rozwojowych oraz rozwijanie potencjalnych możliwości.

 

Sprecyzowanie obszaru działalności:

Wszystkie działania i formy pracy realizowane przez pracowników Poradni, adresowane są bezpośrednio do dzieci i młodzieży, jak i do ich rodziców, opiekunów prawnych, nauczycieli. Rodzice i nauczyciele otrzymują w Poradni oraz na terenie szkół i placówek wsparcie i pomoc w rozwiazywaniu różnego rodzaju problemów wychowawczych i dydaktycznych swoich dzieci i podopiecznych oraz możliwość nabywania wiedzy  i nowych kompetencji służących wspieraniu ich rozwoju.

WIZJA

 1. Wszyscy pracownicy Poradni z zaangażowaniem i zachowaniem wysokich standardów etyki zawodowej działają na rzecz wspierania rozwoju dzieci i młodzieży korzystających z usług placówki oraz ich rodziców i nauczycieli.
 2. Kierunki i formy działalności Poradni oraz priorytetowe kierunki jej rozwoju służą elastycznemu reagowaniu na zmieniające się wskutek przeobrażeń współczesnej rzeczywistości społecznej - realne potrzeby klientów i środowiska lokalnego.
 3. Cała kadra pracownicza współdziała ze sobą oraz z dyrekcją placówki w realizacji zadań statutowych i w rozwoju działalności placówki – na rzecz podnoszenia poziomu korzyści i satysfakcji klientów poradni oraz podnoszeniu jakości świadczonych usług.
 4. W atmosferze współodpowiedzialności, współpracy i wzajemnego wsparcia – pracownicy Poradni dokładają starań w zakresie:
 • stałego doskonalenia wiedzy i kompetencji zawodowych oraz dzielenia się nimi z współpracownikami,
 • budowania pozycji i pozytywnego wizerunku placówki w środowisku lokalnym,
 • dbałości o bazę lokalową i powierzone mienie,
 • rozwijania kreatywności w pracy zawodowej.