Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Misja i wizja

MISJA

Dzieci i młodzież to najważniejsze osoby będące klientami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 1 w Kaliszu:

 • zaspokajanie ich potrzeb,
 • rozwiązywanie ich problemów
 • oraz skuteczna pomoc w pokonywaniu napotykanych przez nich trudności rozwojowych i edukacyjnych

stanowią nadrzędny interes zintegrowanych działań prowadzonych przez specjalistów udzielających im pomocy w ramach działalności Poradni.

Cel funkcjonowania placówki:

Wszystkie realizowane przez Poradnię cele i zadania statutowe przewidziane przepisami prawa - 

służą przede wszystkim dobru i pełnemu rozwojowi psychofizycznemu dzieci i młodzieży,  a ich dobór i przebieg są realizowane według najlepszych standardów pracy diagnostycznej, terapeutycznej, profilaktycznej i edukacyjnej, umożliwiających pełne zaspokajanie ich potrzeb rozwojowych oraz rozwijanie potencjalnych możliwości.

 

Sprecyzowanie obszaru działalności:

Wszystkie działania i formy pracy realizowane przez pracowników Poradni, adresowane są bezpośrednio do dzieci i młodzieży, jak i do ich rodziców, opiekunów prawnych, nauczycieli. Rodzice i nauczyciele otrzymują w Poradni oraz na terenie szkół i placówek wsparcie i pomoc w rozwiazywaniu różnego rodzaju problemów wychowawczych i dydaktycznych swoich dzieci i podopiecznych oraz możliwość nabywania wiedzy  i nowych kompetencji służących wspieraniu ich rozwoju.

WIZJA

 1. Wszyscy pracownicy Poradni z zaangażowaniem i zachowaniem wysokich standardów etyki zawodowej działają na rzecz wspierania rozwoju dzieci i młodzieży korzystających z usług placówki oraz ich rodziców i nauczycieli.
 2. Kierunki i formy działalności Poradni oraz priorytetowe kierunki jej rozwoju służą elastycznemu reagowaniu na zmieniające się wskutek przeobrażeń współczesnej rzeczywistości społecznej - realne potrzeby klientów i środowiska lokalnego.
 3. Cała kadra pracownicza współdziała ze sobą oraz z dyrekcją placówki w realizacji zadań statutowych i w rozwoju działalności placówki – na rzecz podnoszenia poziomu korzyści i satysfakcji klientów poradni oraz podnoszeniu jakości świadczonych usług.
 4. W atmosferze współodpowiedzialności, współpracy i wzajemnego wsparcia – pracownicy Poradni dokładają starań w zakresie:
 • stałego doskonalenia wiedzy i kompetencji zawodowych oraz dzielenia się nimi z współpracownikami,
 • budowania pozycji i pozytywnego wizerunku placówki w środowisku lokalnym,
 • dbałości o bazę lokalową i powierzone mienie,
 • rozwijania kreatywności w pracy zawodowej.