Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Powrót do edukacji stacjonarnej - działania wspierające podejmowane przez Poradnię

Szanowni Państwo,

w związku z powrotem dzieci i młodzieży do edukacji hybrydowej i stacjonarnej informujemy, że Poradnia Psychologiczno  – Pedagogiczna nr 1 w Kaliszu podejmuje szereg działań mających na celu wsparcie uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie działań pomocowych służących reintegracji oraz wspieraniu funkcjonowania emocjonalno – społecznego i zdrowia psychicznego, adresowanych zarówno do osób indywidualnych, jak i grup.

W okresie poprzedzającym powrót uczniów do szkół i placówek w gronie specjalistów  naszej Poradni przeanalizowano i zaplanowano organizację działań wspierających społeczności szkolne, z uwzględnieniem:

  • profesjonalnej wiedzy i wieloletniego doświadczenia psychologicznego i pedagogicznego dotyczących potrzeb uczniów na rożnych etapach rozwojowych;
  • potrzeb nauczycieli w zakresie powrotu do normalności funkcjonowania zawodowego, w tym emocjonalnego - w oparciu o ich  zasoby osobiste i  kompetencje zawodowe oraz nabyte w okresie zdalnego nauczania nowe doświadczenia;
  • potrzeb i doświadczeń rodziców w zakresie wspierania funkcjonowania ich dzieci i rodzin w okresie powrotu i adaptacji do stacjonarnej formy edukacji.

 

Specjaliści Poradni zintensyfikowali bezpośredni kontakt ze szkołami - współpracują ze szkolnymi specjalistami oraz nauczycielami w diagnozowaniu bieżących potrzeb, planowaniu i realizowaniu konkretnych działań pomocowych i wpierających – w różnorodnych formach:

  • spotkania konsultacyjne oraz porady udzielane wg potrzeb uczniom, rodzicom i nauczycielom,
  • zajęcia warsztatowe integracyjne i psychoedukacyjne,
  • indywidualne zajęcia terapeutyczne,
  • spotkania z zespołami klasowymi i ich wychowawcami,
  • oddziaływania indywidualne i grupowe z zakresu profilaktyki uniwersalnej i ochrony zdrowia psychicznego wspierające rozwijanie i ugruntowywanie czynników i kompetencji chroniących,
  • interwencje kryzysowe.

Niezależnie od zaplanowanych i realizowanych przez specjalistów Poradni w/w działań – dyrekcja Poradni pozostaje do dyspozycji dyrektorów szkół i placówek w zakresie konsultacji i wsparcia w rozwiązywaniu istotnych bieżących problemów – zapraszamy do kontaktu telefonicznego (62-764-00-00) celem ustalenia szczegółów niezbędnego wsparcia i działań.