link do bip

Pracownicy Poradni realizują swoje zadania w następujących działach pracy Poradni

        (zgodnie z przyjętym przez Radę Pedagogiczną Poradni rocznym planem pracy):

 

  • Orientacja i doradztwo zawodowe
  • Opieka nad dzieckiem przedszkolnym
  • Opieka nad dzieckiem w wieku szkolnym
  • Profilaktyka niedostosowania społecznego i trudności wychowawczych
  • Opieka nad dzieckiem niepełnosprawnym
  • Opieka logopedyczna