link do bip

1. Zgłoszenie do poradni

 

2. Wniosek w sprawie wydania orzeczenia/opinii o potrzebie wczesnego wspomagania

(dot. wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiazkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania, kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno - wychowawczych oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka).

 

3. Zaświadczenie lekarskie dot.wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania

 

4. Zaświadczenie lekarskie dot. wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego (kl."0")

 

5. Zaświadczenie lekarskie dot. wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

 

6. Zaświadczenie lekarskie dot. wydania orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno - wychowawczych

 

7. Zaświadczenie lekarskie dot. wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 

8. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy

 

9. Opinia szkoły do wniosku o wydanie orzeczenia

 

10. Wniosek o wydanie kserokopii opinii

 

11. Wniosek o wydanie opinii po badaniach

 

12. Wniosek o wydanie informacji z badań

 

13. Druk opinii dla nauczyciela polonisty

 

14. Wniosek dyrektora szkoły

    (dot. ucznia ze specyficznymi trudnościami w nauce)

 

15. Ankieta dla klientów

 

16. Zaświadczenie lekarskie dot. zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

  (dot. uczniów szkół podstawowych, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych)

 

17. Zaświadczenie lekarskie dot. zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

  (dot. obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego)

 

18. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia

  ( druk opinii dla nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem)

19. Zgłoszenie do poradni