link do bip

 

Tygodniowy harmonogram pracy pracowników pedagogicznych  PPP Nr 1 w Kaliszu  w roku szkolnym  2018/2019

 

pracownik

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

Czarcińska

  Anna

 

---

---

---

---

---

Domżał

  Małgorzata

---

---

---

---

---

Fułek

  Justyna

 

8 - 14

13 - 17

13 - 17   P

8 - 11  

8 - 11   K

Gajoch

  Anna

 

8 - 11   K

7.30 - 10.30

12.30 - 17.30

7.30 - 12.30

13 - 17   P

Grzesiak

  Iwona

 

14.30 - 18.30 (pok. n-li)

 

7.30 - 11.30

8 - 11   K

12.30 - 16.30   P

7.30 - 12.30

Hudzińska Anna

 

7 - 12.30

 

12 - 16   P

 

7 - 10.30

 

15 - 19

 

8 - 11   K

 

Karbowiak

  Małgorzata

 

12 - 17

8 - 13

8 - 11

13 - 17   P

 

 

8 - 11   K

Lizut

  Joanna

16 - 20

 

13 - 17   P

8 - 14

9 - 12

8 - 11   K

Matlak-Duda

  Joanna

8 - 11   K

7.30 - 10.30

(gab. adm.)

 

12 - 17

(pok. n-li)

8 - 12   P

7.30 - 12.30

 

 

Murszewska

  Katarzyna

 

8 - 12

13.30 - 17.30

13.30 - 17.30 (gab. adm.)

8 - 11   K

8 - 13

Muszyńska

  Matylda

 

13 - 17   P

8 - 11   K

14 - 18

7.30 - 13.30

13 - 16

Nowacka

  Irena

 

7.30 - 11.30

11 - 15   P

15.15 - 19.15

7.30 – 10.30   K

7.30 - 12.30

Pakuła-Sobczak  

  Katarzyna

 

13 - 15

8 - 13

 

8 - 11   K

 

8 - 12

---

Prussak

  Dorota

 

7.30 - 11.30  K

7 - 10

---

7 - 10

---

Rymarczuk

  Wiesława

 

8.30 - 11.30  K

12 - 16   P

8 - 13

14 - 19

8 - 11

Salamon

  Katarzyna

 

8 - 12   P

7.30 - 10.30

15 - 17

(pok. n-li)

 

17 – 19

 

8 - 11   K

7.30 - 13.30

Sobocka

  Izabela

 

15 - 20

13 - 17   P

8 - 13

11 - 14

10.30 - 13.30   K

Śmiłowicz-Osińska

  Agata

 

12.30 - 16.30

8.30 - 13.30

8.30 - 11.30   K

8 - 12

 

 

8 - 12   P

Wasik

  Justyna

 

---

---

---

---

---

Wielkopolan  

  Alicja

 

8 - 14

 

11 - 15

14 - 17

 

 

13 - 17   P

8 - 11   K

Witczak-Woźniak  

  Beata

 

13.30 - 18.30

7.30 - 12.30

8 - 11   K

13 - 17   P

10.30 - 13.30

Zduńczyk  

  Małgorzata

 

7.30 - 13.30

12 - 16   P

15 - 19

7.30 - 10.30

11 - 14   K

Asperski

  Jacek

 

8 - 12   P

13 - 18

8 - 10

8 - 12   K

8 - 13

Małecka  

  Magdalena

 

13 - 18

8 - 13

12 - 15

8 - 12   P

8 - 11   K

Moroz

  Jadwiga

 

8 - 11

8 - 12   P

 

8 - 10

(gab. adm.)

13 - 17

(gab. adm.)

8 - 12   K

Nagler

  Kinga

 

13 - 17   K

13 - 17   P

15 - 19

15 - 19 

15 - 19

               

 

 

Praca w terenie:

K   -   konsultacje

P   -   pomoc psychologiczno - pedagogiczna

 

 

 

Przydział stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników pedagogicznych - PSYCHOLOGÓW

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Kaliszu

2018/2019

 

Lp.

Imię i nazwisko pracownika Poradni

Przedszkola   w Kaliszu

SP

w Kaliszu

Szkoły ponadgim.

Inne formy pomocy

1.

mgr Żaneta KOWALSKA

 

   

II. Liceum

T. Kościuszki

- Diagnoza psychologiczna

wada słuchu

-interwencje kryzysowe

- terapia psychologiczna indywidualna

2.

mgr Anna CZARCIŃSKA

psycholog

 

     

- Diagnoza psychologiczna

-Terapia psychologiczna indywidualna

- terapia EEG Biofeedback

3.

mgr Małgorzata KARBOWIAK

psycholog

 

Szkołą Muzyczna

Edukator

 

 

ZS Ekonomicznych

ZS Gastronomiczno – Hotelarskich

ZSZ Diecezji Kaliskiej

­- Diagnoza psychologiczna

-Badania zawodowe

- Terapia psychologiczna indywidualna

- Terapia pedagogiczna

- sieć współpracy i samokształcenia dla doradców zawodowych (Murszewska, Lizut, Karbowiak)

4.

mgr Joanna

LIZUT

psycholog

 

Publiczne:

Sióstr Nazaretanek

SP7,

SP14

SP Sióstr Nazaretanek + Gim

 

­- Diagnoza psychologiczna

-Terapia psychologiczna indywidualna

- doradztwo zawodowe

- sieć współpracy i samokształcenia dla doradców zawodowych (Murszewska, Lizut, Karbowiak)

- sieć współpracy i samokształcenia dla wychowawców : wychowanie do wartości (Nowacka, Lizut)

 

6.

mgr Matylda MUSZYŃSKA

psycholog

 

 

ZS specjalnych (SP19 + Gim 11)

 

SP3 + Gim 2 Ciasna

Z.S. ul. Wąska wraz z OHP

 

­- Diagnoza psychologiczna

-Terapia psychologiczna indywidualna

- doradztwo zawodowe

- badania zawodowe

7.

mgr Irena NOWACKA

psycholog

 

SP 10 +Gim 7

I. LO

Cosinus+ Żak

V LO

- Diagnoza psychologiczna

-Terapia psychologiczna indywidualna / terapia rodzin

- Biofeedback

-Badania zawodowe

- sieć współpracy i samokształcenia dla wychowawców : wychowanie do wartości (Nowacka, Lizut)

- interwencje kryzysowe

9.

mgr Katarzyna SALAMON

psycholog

 

 

SP1

SP9

Zespół Szkół Samochodowych,

- Diagnoza psychologiczna

-Terapia psychologiczna indywidualna

- zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne (Salamon, Matlak)

 

10.

mgr Wiesława RYMARCZUK

psycholog

 

 

Oddziały Specjalne w SP 18

SP15+Ple 21

 

III LO, IV LO

 

 

- Diagnoza psychologiczna

wada wzroku

-Terapia psychologiczna indywidualna

-grupa wsparcia dla rodziców dzieci z Autyzm i Z. Aspergera (Pakuła – Sobczak, Rymarczuk)

- sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli: Bezpieczeństwo w sieci (Rymarczuk, Fułek)

-interwencje kryzysowe

11.

mgr Agata ŚMIŁOWICZ-

OSIŃSKA

psycholog

 

Ple Bajka

SP17

SP12

SSP „Olanka”

 

- Diagnoza psychologiczna

-diagnoza i terapia psychologiczna dzieci  z autyzmem i Zespołem Aspergera

- sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli: uczniów z Autyzmem i Z. Aspergera (Pakuła – Sobczak, Śmiłowicz – Osińska)

12.

mgr Justyna

WASIK

psycholog

     

- Diagnoza psychologiczna

-Terapia psychologiczna indywidualna

- terapia rodzin

- Biofeedback

13.

mgr Alicja WIELKOPOLAN

psycholog

Niepubliczne:

Pluszaki

 

 

 

 

 

 

SP 18

NSP Edukal

Specjalny Ośrodek
Szkolno –

Wychowawczy Nr 1

 

- Diagnoza psychologiczna

-Terapia psychologiczna indywidualna

- zajęcia warsztatowe dla dzieci zdolnych

-doradztwo zawodowe

- sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli: samodzielność, kreatywność, innowacyjność uczniów (Wielkopolan , Hudzińska)

14.

mgr Małgorzata ZDUŃCZYK

psycholog

 

 

Niepubliczne:

Calineczka,

Jacka i Agatki,

Misia Uszatka,

Pluszowy Miś,

Sióstr Felicjanek,

Zielone Łąki,

 

Publiczne:

19” Razem”

z oddziałami  integracyjnymi

27 (Majków)

   

- Diagnoza psychologiczna

-Terapia psychologiczna indywidualna i  grupowa dla dzieci w wieku przedszkolnym

 

 

Diagnoza dzieci w wieku 0-3 lat


Przydział stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników pedagogicznych - PEDAGOGÓW

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Kaliszu

2018/2019

 

Lp.

Imię i nazwisko pracownika Poradni

Przedszkola w Kaliszu

SP

w Kaliszu

Gim. w Kaliszu

Szkoły

ponadgim.

Inne formy pomocy

1.

 

mgr Katarzyna Pakuła-

Sobczak

pedagog

Niepubliczne:

im. M. Konopnickiej

(ul. Ostrowska)

 

Publiczne:

1

SP 16

   

- diagnoza pedagogiczna

- diagnoza i terapia autyzm i  Z. Aspergera

- interwencje kryzysowe

-grupa wsparcia dla rodziców dzieci z Autyzm i Z. Aspergera (Pakuła – Sobczak, Rymarczuk)

- sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli: uczniów z Autyzmem i Z. Aspergera (Pakuła – Sobczak, Śmiłowicz – Osińska)

- obowiązki wicedyrektora

2.

mgr Justyna Fułek

pedagog

 

 

Bursztynowy Zamek

SP2+Gim 1

 

SP8

 

   

- diagnoza pedagogiczna

-terapia pedagogiczna indywidualna i grupowa

- mediacje

- sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli: Bezpieczeństwo w sieci (Rymarczuk, Fułek)

- interwencje kryzysowe

3.

mgr Anna Gajoch

pedagog

Niepubliczne: Niezapominajka

Warszawska

niepubliczne:

-Kolorowy Świat (Lubelska)

SP21 + Ple 22

 

SP24+Gim9+VII LO

SP, Gimnazjum i Tech MOW

 

- diagnoza pedagogiczna

-terapia pedagogiczna indywidualna i grupowa

- niedostosowanie społeczne

4.

mgr Iwona Grzesiak

pedagog

 

Publiczne:

-28cmentarna

-Kids Academy

SP 13 + Ple 4

 

SP23

   

- diagnoza pedagogiczna

-terapia pedagogiczna indywidualna i grupowa

 

5.

 

mgr Anna Hudzińska

pedagog

 

Publiczne:

-20 (ul. Chełmska)

Niepubliczne: Radosne Przedszkole

SP 6

 

Liceum

św. Jana Bosko

- diagnoza pedagogiczna

wada wzroku

-terapia pedagogiczna indywidualna i grupowa

- sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli: samodzielność, kreatywność, innowacyjność uczniów (Wielkopolan , Hudzińska)

6.

mgr Dorota PRUSSAK

pedagog

Publiczne:

Niepubliczne:

- Oleńka

- Butterfly

- Stokrotka (ul. Korczak 17)

Rainbow

Kolorowy Wiatraczek

     

 

- diagnoza pedagogiczna

-terapia pedagogiczna indywidualna i grupowa

 

 

7.

 

mgr Joanna Matlak - Duda

pedagog

 

 

SP4+Gim 4

Zespól Szkół Techniczno –Elektronicznych (Częstochowska)

 

CKUiP

 

 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 dla Słabo Słyszących i Niesłyszących

- diagnoza pedagogiczna

wada słuchu

-terapia pedagogiczna indywidualna i grupowa

- zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne (Salamon, Matlak)

 

9.

mgr Izabela SOBOCKA

pedagog

 

30 (ul. Legionów)

 

12(ul. Bankowa)

SP11

 

SP22+ Ple 31

 

Zespół Szkół Ponadgim. Nr 2 (Rzemieślnicza)

- diagnoza pedagogiczna

-terapia pedagogiczna indywidualna i grupowa

 

 

10.

 

mgr Beata WITCZAK-WOŹNIAK

pedagog

 

Publ . 18 (ul. Serbinowska 5a)

 

Szczęśliwa 13

 

 

 

Dom Dziecka Kalisz

 

SP Jagiellończyk

   

- diagnoza pedagogiczna

-terapia pedagogiczna indywidualna i grupowa

- terapia rodzin


 

 

Przydział stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników pedagogicznych – LOGOPEDÓW

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Kaliszu 2018/2019

l.p.

Nazwisko i imię  pracownika Poradni

Przedszkola w Kaliszu

Szkoły podstawowe w Kaliszu

 

1.

mgr ASPERSKI Jacek

Niepubliczne:

ANP „Oleńka”,

Butterfly, Rainbow

Jacka i Agatki,

Misia Uszatka,

Pluszowy Miś

Stokrotka (ul. Korczak 17)

Publiczne:

18, 19, 22,27,28

8, 11,14,17,18,21

- diagnoza i terapia logopedyczna

- sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli: kultura języka polskiego – wychowanie do wartości (Asperski, Moroz)

 

2.

mgr MAŁECKA Magdalena

Niepubliczne:

Bajka

Calineczka

Pluszaki

Publiczne:

1, 4, 12 , S. Nazaretanek

 

12,13, 16,23,

SP Jagiellończyk ( z oddziałem przedszkolnym)

SSP Olanka

- diagnoza i terapia logopedyczna

- Oddziały specjalne dla dzieci z autyzmem w SP 18 – konsultacje merytoryczne

 

3.

mgr MOROZ Jadwiga

Niepubliczne:

Bursztynowy Zamek,

Niezapominajka

Szczęśliwa 13,

Zielone Łąki

Radosne Przedszkole

Kolorowy Wiatraczek

Publiczne:

30,31

1,2,4 (ul. Polna),7,22

- diagnoza i terapia logopedyczna

- sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli: kultura języka polskiego – wychowanie do wartości (Asperski, Moroz)

4.

mgr NAGLER Kinga

Niepubliczne:

Kid’s Academy

im. M. Konopnickiej

S. Felicjanek

Kolorowy Świat (ul. Lubelska)

Publiczne:

9,20,21

3, 6,9,10,15, 24

S. Nazaretanek

NSP „Edukal”

- diagnoza i terapia logopedyczna

 

Przydział stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników pedagogicznych

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Kaliszu

2018/2019 – DORADZTWO EDUKACYJNO - ZAWODOWE

Lp.

Imię i nazwisko pracownika Poradni – zespół d.s. doradztwa edukacyjno - zawodowego

Zajęcia warsztatowe zawodowe i badania zawodowe (w ramach  pomocy psych. – ped.)

1.

mgr Małgorzata KARBOWIAK

psycholog

 

SP 1

SP 17

SP 21

SP 24 (z Gim 9)

2.

mgr Joanna LIZUT

psycholog, doradca zawodowy

 

MOW

SP 6

SP 7

SP 8

SP 14

SP S. Nazaretanek (z Gim)

3.

 

 

mgr Katarzyna MURSZEWSKA

doradca zawodowy, pedagog

 

Wszystkie szkoły ponadgimnazjalne:

LO:I,II,III,IV,V,VII,

ZS Ekonomicznych,  ZS Wąska,

ZST-E, ZS Rzemieślnicza, ZS Gastronomiczno - Hotelarskich, ZS Diecezji Kaliskiej

4.

mgr Matylda MUSZYŃSKA

psycholog, doradca zawodowy

SP 3 (z Gim 2)

SP 15

SP 16 (z Gim 3)

SP 22

SP 23

5.

mgr Irena NOWACKA

psycholog

 

 

SP 4 (z Gim 4)

SP 10 (z Gim 7)

SP 11

SP 12

SP 13

6.

mgr Alicja WIELKOPOLAN

psycholog, doradca zawodowy

SP 2 (z Gim 1)

SP 9

SP 18 (z Gim 9)

SP 19 (z Gim)

ZSZ ul. Wąska kl. VIII.